Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Alma Trend – wszystko, co potrzebne w reklamie

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. Sklep dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.almatrend.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Integart Sp. z o.o. Oddział Alma Trend z siedzibą w Katowicach, ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice, NIP: 9131616456, KRS 0000493655, tel. 32 202 64 85, adres email: katowice@almatrend.com.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i określa: zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych Umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), obowiązującymi tylko przy zakupie przez sklep internetowy Alma Trend.
 6. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszt dostawy określony jest w cenniku dostawy.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są jasno opisane na karcie przedmiotu, dotyczy to np. produktów w atrakcyjnych cenach wyprzedażowych.
 9. Na wszystkie zamówienia wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

§2

Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu www.sklep.almatrend.pl, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówień odbywa się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 16.00.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez koszyk zakupowy dostępny na stronie internetowej Sklepu (całodobowo),
 • emailem na adres sklep@almatrend.com.pl (całodobowo),
 • telefonicznie na numery kontaktowe sklepu internetowego (w godzinach pracy).
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej). Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy oraz elementy wchodzące w skład zestawu. Gdy klient zamówi towar, którego fizycznie w danym momencie sklep nie posiada, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sklep zaproponuje wymianę na towar o podobnej charakterystyce lub zwróci wpłaconą kwotę w przypadku rezygnacji klienta z zakupu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zakupu przez Klienta w końcowej fazie składania zamówienia "zamawiam i płacę".
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

 

§5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Reklamację należy złożyć pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@almatrend.com.pl.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Firma Integart Sp. z o.o. Oddział Alma Trend z siedzibą w Katowicach nie udziela gwarancji na części serwisowe (np. głowice do drukarek) instalowane samodzielnie.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny bez ponoszenia kosztów (poza kosztem odesłania towaru).
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin Zakupów oraz dostarczany mailowo jako załącznik w postaci pliku pdf razem z potwierdzeniem zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez konsumenta.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania przedmiotu do sklepu ponosi konsument. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania w sposób nieprawidłowy do stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za towar oraz kwotę najtańszego określonego w cenniku sposobu dostawy. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (m.in. folia docięta na wymiar).

 

§7

Ochrona prywatności. Newsletter.

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem bazy danych jest firma Integart Sp. z o.o. Oddział Alma Trend z siedzibą w Katowicach, ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice, NIP: 9131616456, KRS 0000493655, tel. 32 202 64 85, adres email: katowice@almatrend.com.pl. Do bazy danych dostęp posiadają jedynie uprawnieni pracownicy. Dane przechowywane są na serwerze podmiotu przetwarzającego, którym jest dostawca usługi sklepu internetowego – home.pl. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 8522103252, KRS 0000431335. Podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie w celu wykonywania umowy oraz ciążących na nim obowiązków prawnych.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia, opłacenia lub wykonania innych operacji związanych z umową Klientowi zamówionych towarów (np firmie kurierskiej, bankowi).
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera). Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu Alma Trend, nowościach w ofercie, aktualnych promocjach oraz inne informacje, np. zaproszenia na szkolenia organizowane przez firmę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 7. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub całkowicie zrezygnować z Newslettera.
 8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia do innej firmy, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Fakt ten należy zgłosić na adres email sklep@almatrend.com.pl, telefonicznie na numery kontaktowe Sklepu lub pisemnie na adres administratora danych: Integart Sp. z o.o. Oddział Alma Trend z siedzibą w Katowicach, ul. Wojska Polskiego 2, 40-669 Katowice.
 9. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu do celów statystycznych oraz prawnych (np. wykrywanie nadużyć, prawa i przepisy podatkowe) lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 10. Wszelkie nadużycia oraz podejrzenia nadużycia w przetwarzaniu danych osobowych należy składać do organu nadzorującego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Integart Sp. z o.o. Oddział Alma Trend z siedzibą w Katowicach na stronie internetowej Sklepu, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania witryny internetowej Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Integart Sp. z o.o. Oddział Alma Trend z siedzibą w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.
 5. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 5.
 7. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 6.
 8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 9. Załącznikami do Regulaminu są wzór formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

załącznik nr 1

wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

data publikacji 28.06.2018r

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

 

Click Shop | Hosting home.pl