Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Alma Trend – wszystko, co potrzebne w reklamie

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. Sklep dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.almatrend.pl.

2. Właścicielem Sklepu jest: Alma Trend Sp. z o.o. Katowice, ul. Wojska Polskiego 2, NIP: 6340127843, tel. 32 202 64 85, adres email: katowice@almatrend.com.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i określa: zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych Umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie firmy Alma Trend Sp. z o. o. oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), obowiązującymi tylko przy zakupie przez sklep internetowy Alma Trend.

6. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszt dostawy określony jest w cenniku dostawy.

7. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Na wszystkie zamówienia wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

§2

Zamówienia

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu www.sklep.almatrend.pl, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówień odbywa się w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach: 8.00 – 16.00.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez koszyk zakupowy dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres sklep@almatrend.com.pl,
  • telefonicznie na numery kontaktowe sklepu internetowego, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt

 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy oraz elementy wchodzące w skład zestawu. Gdy klient zamówi towar, którego fizycznie sklep nie posiada, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sklep zaproponuje wymianę na towar o podobnej charakterystyce lub zwróci wpłaconą kwotę w przypadku rezygnacji klienta z zakupu.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zakupu przez Klienta                          w końcowej fazie składania zamówienia "zamawiam i płacę".

6. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Reklamację należy złożyć pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@almatrend.com.pl.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Firma Alma Trend Sp. z o.o. nie udziela gwarancji na części serwisowe (np. głowice do drukarek) instalowane samodzielnie.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny bez ponoszenia kosztów (poza kosztem odesłania towaru).

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin Zakupów oraz dostarczany mailowo jako załącznik pdf razem z potwierdzeniem zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez konsumenta.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania przedmiotu do sklepu ponosi konsument. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania w sposób nieprawidłowy do stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za towar oraz kwotę najtańszego określonego w cenniku sposobu dostawy. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (m.in. folia docięta na wymiar).

 

§7

Ochrona prywatności. Newsletter.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Administratorem bazy danych jest firma Alma Trend Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

3. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera). Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów firmy Alma Trend, nowościach w ofercie, aktualnych promocjach oraz inne informacje, np. zaproszenia na szkolenia organizowane przez firmę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

6. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Alma Trend Sp. z o.o. na stronie internetowej Sklepu, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania witryny internetowej Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

9. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Alma Trend Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.

5. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 5.

7. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 6.

8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

9. Załącznikami do Regulaminu są wzór formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

załącznik nr 1

wzór formularza odstąpienia od umowy

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

 

Click Shop | Hosting home.pl